top of page
Networking Event

כנסים וקורסים

אחת המשימות החשובות שלקחנו על עצמנו היא לסייע ביצירת קהילה שבבסיסה נמצאים אנשים שחוו את השינוי שתקשורת מקרבת חוללה בחייהם ורוצים להמשיך לקיימה כחלק מחייהם ואף יותר מכך - להיות שותפים לחזון שלנו להתרחב ולהשפיע על עוד ועוד קהילות, מרחבים ומוסדות ברחבי הארץ. כל אחד ואחת מוזמנים, בין אם תלמידים לשעבר, מתעניינים, מנחים מנוסים ועוד.

הפקנו והשתתפנו בכנסים, העברנו מספר קורסים לקהילות שונות.

הרצאה חד פעמית

מעוף - הסוכנות עסקים קטנים מחוז צפון

העברנו סדנא קצרה על תקשורת מקרבת ביום "לימודים" שמתקיים במעוף אחת לחודש 

סדנא יומית למנהלים-ות ורכזים-ות

מעוף - ​הסוכנות עסקים קטנים מחוז צפון

בהמשך להרצאה הזומנו לקיים סדנא יומית על תקשורת מקרבת ואיך היא משפיעה על "איכות השרות" 

קורס בינלאומי 

בשיתוף פעולה עם עמותה גרמנית בשם כנען, ארגנו קורס בינלאומי שבו השתתפו 12 נשים פלסטיניות, 12 ישראליות ו־12 גרמניות. במסגרת הקורס הן למדו תקשורת מקרבת בהנחיית ארנינה קשתן, את ״שני הנרטיבים״ הישראלי והפלסטיני, את החלטה 1325 של האו"ם – הקוראת לשתף נשים בקבלת החלטות הנוגעות לשלום וביטחון, ואת הסכמי האו"ם; הן חוו הנחיה משלבת ומעגלים מאחים ובתום ששת החודשים השתתפו בכנס בינלאומי. בכנס הציגו המשתתפות את החזון שלהן לשלום וכן נרטיב משותף, שאותו חלמו ביחד.

 

קורסי יסודות בתקשורת מקרבת 
קורס בהר ברכה – יזמנו קורס יסודות בתקשורת מקרבת בהר ברכה להורים של ילדי הגן בהשתתפות רב הקהילה ורעייתו. את הקורס הנחו רווית יעקב־קזז ואריאל רוטשטיין.


קורס לתנועת "נשים עושות שלום"

יזמנו קורס השתלמות לתנועת 'נשים עושות שלום' וחברי וחברות הפורום למשפחות שכולות. את הקורס הנחו ארנינה קשתן והילה דוד. בקורס השתתפו א·נשים יהודיות, ערביות ופלסטיניות. הקורס הועבר בעברית עם תרגום סימולטני בערבית.

bottom of page