top of page
Speaking through Megaphone

תקשורת מקרבת בפוליטיקה

מתוך התבוננות על המצב הפוליטי, הבחירות החוזרות ונשנות, הנסיונות לבנות קואליציה יציבה ללא הצלחה והקרע שאנחנו חווים וחוות בימים אלה בתוך המדינה, חשבנו להציע כלים של תקשורת מקרבת והנחיה משלבת לח"כים ולמקורבים להם, כדי לעזור להם הן בבניית קואליציה באופן יעיל יותר והן בשינוי הדרגתי של ההתנהלות בממשלה ובכנסת לכזו שתיקח בחשבון כמה שיותר קבוצות וצרכים.

מכתב לחברי הכנסת -
כאשר אנו מביטים על התנהלותה של המערכת הפוליטית, ללא קשר לסוגיות של ימין ושמאל, נראה כי תרבות השיח וההתנהלות אינה מכבדת ואינה מודעת לצרכים העמוקים של הצדדים. נבחרי העם נוהגים פעמים רבות במרחב הציבורי בדרכים אלימות, שלוקחות בחשבון טווח צר של צרכים. תרבות זו מחלחלת אל העם, נותנת דוגמה אישית ואף עידוד להתנהלות ולשיח כאלו. אנחנו מאמינים שגם את הסכסוכים הפוליטיים הסוערים והמורכבים ביותר ניתן לפתור באמצעים מקרבים. ולכן יזמנו מכתב לנשיא המדינה ולחברי הכנסת ובו הזמנו אותם לפגישה בה נבין יחד איך אפשר לעזור להם להשיג את מטרותיהם באופן יעיל יותר, תוך התחשבות ביותר צרכים שלהם ושל אחרים, ותוך מתן דוגמה להתנהלות מקרבת ומכבדת.

bottom of page