top of page
תמונה למעגלי אמפתיה.jpg

מעגלי אמפתיה

חובבי חמלה ואמפתיה באשר תהיו,

נכון שאמפתיה זה מצרך כה נדיר ויקר? העמותה לתקשורת מקרבת משיקה בהתרגשות את פרויקט ״מעגלי אמפתיה״ - מעגלי שיתוף, אמפתיה ותרגול שיפָּתחו בכל הארץ, יפרו וירבו, ויהיו זמינים ל־כ־ו־ל־ם! 

 

איך זה עובד?

מנחים ומשתתפים נרשמים במאגר (רבים כבר נרשמו).

ברגע שיש מספיק משתתפים בישוב בו גר מנחה - נפתח שם מעגל.

כל משתתף יכול להתמנות כ״הלפר״ שיעבור חניכה להיות מנחה בעצמו - ובסיומה יוכל לפתוח מעגל חדש משלו.

ההשתתפות בדאנה (תשלום כפי יכולתך) ולמשתתפים דרושה היכרות בסיסית בלבד עם תקשורת מקרבת.

המנחים מקבלים גיבוי מקצועי ורגשי, הדרכה ותמיכה מהעמותה.

כל מפגש הוא הזדמנות לתת, לקבל ולתרגל אמפתיה עם קבוצה הולכת ומתגבשת של שוחרי חיבור־לב.

bottom of page