top of page
העמותה לתקשורת מקרבת: Welcome

העמותה לתקשורת מקרבת

הסיפור שלנו

המשורר ג'לאל א־דין רומי כתב:

"אי-שם מעבר ל'נכון' ו'לא נכון' ישנו שדה. אפגוש אותך שם"

הסיפור שלנו מתחיל במקורות ההומניסטיים של ד"ר מרשל רוזנברג, אשר האמין והדגים שוב ושוב שבאמצעות מעבָר מתודעה, שפה והתנהלות של האשמה שיפוט או שליטה - אל תודעה, שפה והתנהלות שמבוססות על הקשבה עמוקה לצרכים שלנו ושל אחרים, נוכל לקיים יחסים מיטיבים, לנהל היטב קונפליקטים ולענות לכמה שיותר צרכים באופן העמוק והמתמשך ביותר.

All Videos

All Videos

Watch Now

זהו סיפור על אהבת הזולת ואהבת עצמנו ואמונה ברוח האנושית וביכולתה ליצור חיבורים עמוקים ומשמעותיים בין בני אדם.

הקשבה, אמפתיה, חמלה ונדיבות־הלב מעניקות משמעות חדשה ועמוקה לחיינו ומאפשרות לנו לחיות מתוך חופש, אותנטיות ואחריות כלפי עצמנו וכלפי זולתנו.

הסיפור שלנו הוא על הדורות הבאים ועל השאלות "באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות", ו״מי אנחנו רוצים להיות בעולם הזה״ – שמטרתן להניע אותנו לפעול ולהיות השינוי, כדי להשאיר אחרינו עולם טוב יותר.

16.png
6.png

הסיפור שלנו הוא על יצירת בית מקרב לכל המבקשים להעמיק וללמוד את הקסם של תקשורת מקרבת וכן בית למנחים הותיקים והחדשים של תקשורת מקרבת מכיוון שאנחנו מאמינים כי רק שיתוף פעולה עמוק יביא אותנו להגשמת החזון שלנו.

הסיפור שלנו ממשיך ומתרחב לרמת הארגונים, החברות, התאגידים, החינוך, הממשלה וכל מקום שיש בו השפעה על המוני א·נשים המקיימים ביניהם תקשורת ויחסים על בסיס יומיומי. אנחנו כאן כדי להביא את הרוח הרעננה של תקשורת מקרבת לכל דלת שדרכה נוכל להיכנס כדי ליצור לנו ולדורות הבאים עולם טוב יותר.

(תוכלו לקרוא בהרחבה על תקשורת מקרבת כאן)

העמותה לתקשורת מקרבת: Who We Are
bottom of page