top of page
Pinwheel-Garden-2-scaled_edited.jpg

נעים להכיר

אודות: Welcome

הסיפור שלנו

שלום לך. כאן הועד המנהל של העמותה לתקשורת מקרבת בישראל. אנחנו כאן כי מאמינים שאפשר ליצור חברה שבה כולנו חיות וחיים בביטחון ובחופש, מתוך בחירה, אהבה, מודעות וחיבור אותנטי לעצמנו ולאחרים.

״העמותה לתקשורת מקרבת״ היא עמותה ללא כוונות רווח, הפועלת להגשמת חזון החברה האכפתית ברוח האי־אלימות. זאת באמצעות קידום והנגשה לכלל הציבור את גישת תקשורת מקרבת (במקור: ״תקשורת לא־אלימה״ Nonviolent Communication, NVC) של דר' מרשאל רוזנברג (כולל גישת "המצפן"). גישת תקשורת מקרבת תורמת מזה עשרות שנים להבנת מקורות הסבל בעולם ותומכת בא·נשים רבים ובקבוצות מגוונות בכל העולם בַּבּחירה לחיות מתוך תודעת הצרכים והחמלה.

היא עושה זאת באמצעות יציאה אישית, משפחתית וקולקטיבית מן ההתניוֹת של תודעת הנפרדוּת והחסר, מה שמוביל לשינויים מרחיקי־לכת בחוויית־החיים ובהתנהלות במערכות יחסים בכל המישורים.  

מטרת העמותה היא ללמד ולהטמיע תודעה, מיומנויות וכלים הנובעים מתוך החזון הזה, לתמוך ביישום מעשי של דרך־חיים זו,

ולהעמיק את ההשפעות המבורכות של הגישה בכל הרבדים של הקיום האנושי, וזאת מתוך כוונה להנכיח,

ללמד וליישם הלכה למעשה את מתנות הגישה בקרב ציבור גדל והולך. 

אנו פועלות ופועלים כדי להשפיע לעומק על השיח, המרקם החברתי והתרבות בארץ ובעולם באמצעות שינוי תודעתי ומעשי, אישי וחברתי, חוצה תרבויות ועמים, ודרך עידודם של חיבור מעבֶר למחלוקות, אי־אלימות, חופש, שיתוף־פעולה מרצון וטיפוח המכנה המשותף.

אודות: About Us
ועד מנהל
Whatever Works Book Kazula UL9A0695.jpg
רון גרוס
IMG_1850--_edited.jpg
ערן טייכר

מטרות העמותה

קידום חברה ותרבות של חיבור, שותפות, אכפתיות, שלום, חמלה, חופש ושיתוף-פעולה חוצי תרבויות ועמים.
איגוד יוזמות ועמותות בעלות מטרות דומות של חיבור ושיח.
הנגשת עקרונות התקשורת המקרבת והמצפן ככלי לשינוי תודעתי ומעשי, אישי וחברתי, גם באזורי סכסוך, בישראל ובמדינות אחרות.
הבאת הצעות לדרכים חדשות של שיח ופתרון קונפליקטים למערכות ציבוריות כגון הממשל, התקשורת ומערכת החינוך.
העלאת מודעות לערכים משותפים והחזקה משותפת שלהם. (מעבר מתודעה ומשיח המתמקדים בנקודות המחלוקת אל חיפוש מכנה משותף ונקודות/תחומי הסכמה).
העלאת המודעות לתודעה של צרכים, חיבור ושותפות גורל ולאפשרות לקבלת החלטות תוך לקיחת כלל הצרכים בחשבון.
תמיכה, עידוד והפעלה של פרויקטים, אירועים, סדנאות, מפגשים והדרכות לציבור הרחב ולקהלים ייעודיים, ברוח תודעת האי-אלימות ובהתבסס על עקרונות התקשורת המקרבת.
מתן תמיכה, ליווי והדרכה למנהיגות ומנהיגים בחברה האזרחית, שיפעלו לפי עקרונות התקשורת המקרבת.
להיות בית לפעילות תקשורת מקרבת בישראל.
---------------------
העמותה תמשיך ליזום, לתמוך ולעודד יוזמות מגוונות בנושא, כגון פרויקטים, אירועים, קורסים וסדנאות, מפגשים והדרכות לציבור הרחב ולקהלים ייעודיים, ובכלל זה תמיכה, ליווי והדרכת מנהיגות ומנהיגים בחברה האזרחית, שפועלים ברוח גישת תקשורת מקרבת ו"המצפן", וכן איגוד יוזמות ועמותות בעלי מטרות דומות של חיבור ושיח. העמותה שואפת לשמש בית לקהילת אוהדי·ות ופעילי·ות תקשורת מקרבת בישראל.

team-4529717_1920.jpg
friends-1149841_1920.jpg
people-2569234_1920.jpg
flower-22656_1920.jpg
אודות: About Us

תירמו לעמותה

כל תמיכה קטנה כגדולה יכולה לעזור לנו לקדם את החזון. אם יש לך קריאה פנימית לעזור לנו להפיץ את התקשורת המקרבת בארץ ובעולם, נשמח לעזרה וכל תרומה תתקבל בברכה.

קבוצת ווטסאפ שקטה 

אודות: About Us
bottom of page