top of page
Group Hug_edited_edited.jpg
אודות: Welcome

אודות העמותה
לתקשורת מקרבת

תקשורת מקרבת לא אלימה נוצרה על מנת לאפשר לכולם, מכל המגזרים והמגדרים, ללא הבדלי גזע, דת ומין, לחיות בביטחון, בחופש ומתוך אהבה וחיבור אותנטי לעצמם.

הנחת־יסוד של הגישה היא, שקונפליקטים נוצרים מחוסר הקשבה לצרכים ומהקושי לקיים תקשורת מיטיבה אשר לוקחת בחשבון את צורכי כל הצדדים המצויים בקונפליקט.

הנחת־יסוד נוספת של הגישה היא, שככל שבני אדם יעמיקו להבין את מקורות הסבל האישי והקולקטיבי הם יוכלו לנוע אל עבר תודעה חדשה, של אי־אלימות, אשר בבסיסה עומדים ערכים של חמלה, אמפתיה, אותנטיות, אומץ, ערבות־הדדית ואמון.

Autumn.png

החזון שלנו הוא להוות גורם משמעותי ומשפיע ביצירת תרבות שיח והתנהלות בחברה הישראלית, במערכת החינוך, הבריאות, הפוליטיקה, הביטחון, ובכל מקום בו פועלים אנשים מרמת הארגון ועד לרמת הפרט. להנגיש ידע אודות תקשורת מקרבת לא אלימה לכל מבקש, כדי להשפיע על התודעה הקולקטיבית והפרטית וליצור שיח חדש של חיבור ואי־אלימות בחברה הישראלית. להוות בית ומקור של תמיכה וידע לכל העוסקים במלאכה החשובה של הפצת תקשורת מקרבת בארץ ובעולם, כדי לתמוך בעשייתם ולסייע בידם ליצור אדוות אשר מתפשטות ונוגעות באדם היחיד ועד החברה הישראלית על כל רבדיה ומורכבותה.

מטרות העמותה

  • להעלות את המודעות בציבור לקיומה של תקשורת מקרבת כפתרון לפערים החברתיים והתרבותיים הרבים השוררים בחברה הישראלית וכפתרון לפילוג ולאלימות, בין עדות, בין מגזרים בתוך המשפחה ובין אדם לחברו.
  •  לקדם שיתופי פעולה בין העמותה לבין גופים בעלי השפעה בחברה הישראלית ביניהם מתנ״סים, בתי חינוך, עמותות, משרדי ממשלה וכדומה.
  • לזהות, לפתח וליישם פעילויות ותכנים המותאמים למציאות המורכבת והמשתנה של החברה הישראלית כדי לפעול ליצירת שיח מקרב וחיבור בין הקצוות השונים בחברה.
  • קיום פעילות רחבה וענפה הכוללת סדנאות, הרצאות לצוותי רפואה, מטפלים, אנשי חינוך וכדומה.
  •  יצירת בית מאחד לכל העוסקים בתקשורת מקרבת כדי להרחיב את מעגל השפעתה באופן הרחב ביותר.
  • יצירת מאגר מידע, נגיש לכל אדם, של שירותים (פעילויות, אימונים, קבוצות ועוד) ונותני־שירות (מטפלים, מנחי סדנאות, מרצים וכדומה) בתקשורת מקרבת כדי לאפשר לכל מי שיחפוץ להתחבר לתקשורת מקרבת במקום, בזמן, באופן, ברמה ובמחיר שמתאים לו/לה - וכדי לאפשר לנותני שירות להגיע לקהל מדויק בקלות מרבית.
אודות: About Us
ועד מנהל
Whatever Works Book Kazula UL9A0695.jpg
רון גרוס
WhatsApp Image 2023-06-04 at 15.38.50.jpeg
עו"ד, ערן כהן
IMG_1850--_edited.jpg
ערן טייכר
מנכ"לית העמותה
נעמה קטן (2).jpg
נעמה קטן
ועדת ביקורת 
WhatsApp Image 2022-11-20 at 14.17.08.jpeg
עו"ד שירה לב ציון
WhatsApp Image 2022-11-20 at 14.01.31.jpeg
ריני אלדר
העמותה לתקשורת מקרבת: Get Involved
bottom of page